Edoceo

Training & Consultancy

  Home | Bedrijf | Training | Consultancy

  IT-Training
    Visual Studio.NET
    Office toepassingen

  Werkwijze

  Referenties


Trainingen van Edoceo zijn nooit standaard. Elk bedrijf, elke persoon heeft zijn eigen manier van competenties verwerven. En voor iedereen ligt de basiskennis vaak anders. Daarom tracht Edoceo voor elke opleiding een specifiek traject uit te werken zodat zoveel mogelijk "nieuwe" kennis verworven wordt.
Training flow
Stap 1:Een geslaagde opleiding start steeds met een goed onderzoek naar de specifieke trainingsbehoeften. Gaat het om uitbreiding van kennis, of is de training specifiek voor een bepaald project of doel? Wat is de huidige kennis van de cursisten? Wat is de uiteindelijke doelstelling van de training? A.d.h.v. deze en andere vragen wordt er exact bepaald wat de training moet gaan omvatten.
Stap 2:Van zodra we weten welke doelstellingen we willen realiseren kan een training voorbereid en gegeven worden. Ook hier streven we er naar dat elke cursist binnen eenzelfde cursus toch de mogelijkheid heeft om zich in bepaalde onderdelen meer te verdiepen dan andere. Uiteraard passend binnen de doelstellingen van de opleiding. Edoceo streeft er ook naar om trainingen zoveel mogelijk hands-on te doen. Het is enkel dan dat je nieuwe kennis gaat groeien tot de nieuwe vaardigheden die nodig zijn op de werkvloer.
Stap 3:Edoceo is er van overtuigd dat enkel assimileren van kennis onvoldoende is om ze ook te kunnen toepassen. Pas nadat je de opgedane kennis kunnen inoefenen hebt kan je er werkelijk mee aan de slag. Dat toepassen start tijdens de training en loopt verder bij de integratie van de nieuw verworven kennis en vaardigheden op de werkvloer. Wij trachten mee te helpen aan een succesvolle integratie van die kennis en vaardigheden.
Stap 4:Nu pas kunnen we uiteindelijk evalueren of de aangeboden kennis voldoende is geweest om de kennisbehoeften in te vullen. Daaruit kan afhankelijk van het resultaat al dan niet nieuwe of uitgebreidere opleidingsbehoeften ontstaan waarvoor Edoceo eventueel ook kan zorgen.
Edoceo© - De Vijf Kuilen 1 - 2380 Ravels - info@edoceo.be - BTW nr.: BE 0885.780.838